LBS

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ESC

Το ESC Rennes School of Business (ένα από τα κορυφαία Grande Ecole της Γαλλίας), στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησής του, επιλέγει και συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και Business schools παγκοσμίως, με σκοπό να πραγματοποιεί ένα μικρό μέρος του εκπαιδευτικού του προγράμματος στο Πανεπιστήμιο που επιλέγει. Για Τρίτη συνεχή χρονιά, φιλοξενήθηκε από το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ. Υλοποιώντας τη συνεργασία, 27 μεταπτυχιακοί φοιτητές του ESC Rennes επισκέφθηκαν το ΟΠΑ και διδάχθηκαν το μάθημα της Διεθνούς Στρατηγικής Διοίκησης (International Strategic Management).

Την πρώτη εβδομάδα το μάθημα δίδαξαν ο Καθηγητής κ. Παπαδάκης με τον Επίκ. Καθηγητή κ. Μανωλόπουλο και τη δεύτερη εβδομάδα ο Καθηγητής Vinod Khrishnamaraju . Τα μαθήματα ήταν ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσουν οι φοιτητές του ΜΒΑ.

 
 
jsmacover
Το άρθρο του Βασίλη Παπαδάκη Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (με τους Said Elbanna και Ιωάννη Θάνο), με τίτλο “Understanding how the contextual variables influence political behaviour in strategic decision-making: A constructive replication” ανακυρήχθηκε από την Συντακτική Επιτροπή (Editorial Board) του Περιοδικού  Journal of Strategy and Management ως το ‘Outstanding Paper of 2014’.
 
Πρόκειται για ένα άρθρο το οποίο αντλεί στοιχεία από δύο διαφορετικές χώρες (Ελλάδα και Αίγυπτο) και στηρίζεται σε 312 συνολικά στρατηγικές αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν σε επιχειρήσεις των δύο αυτών χωρών. Επιχειρεί να αναγνωρίσει τους παράγοντες εκείνους του ευρύτερου πλαισίου (πχ χαρακτηριστικά απόφασης, χαρακτηριστικά της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της) οι οποίοι επηρεάζουν την πολιτική συμπεριφορά κατά τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.
 
 

ESCΤο ESC Rennes School of Business (ένα από τα κορυφαία Grande Ecole της Γαλλίας), στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησής του, επιλέγει και συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και Business schools παγκοσμίως, με σκοπό να πραγματοποιεί ένα μικρό μέρος του εκπαιδευτικού του προγράμματος στο Πανεπιστήμιο που επιλέγει.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, φιλοξενήθηκε από το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ. Υλοποιώντας τη συνεργασία, 23 μεταπτυχιακοί φοιτητές του ESC Rennes επισκέφθηκαν το ΟΠΑ και διδάχθηκαν το μάθημα της Διεθνούς Στρατηγικής Διοίκησης (International Strategic Management).

Την πρώτη εβδομάδα το μάθημα δίδαξαν ο Καθηγητής κ. Παπαδάκης με τον Λέκτορα κ. Μανωλόπουλο και τη δεύτερη εβδομάδα ο Καθηγητής του ESC Rennes κ. Fan Xia. Τα μαθήματα ήταν ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσουν οι φοιτητές του ΜΒΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, διερευνήθηκαν περαιτέρω μορφές συνεργασίας του Τμήματος ΟΔΕ και του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του ΟΠΑ με το ESC Rennes School of Business, όπως ανταλλαγή φοιτητών, απόκτηση διπλού πτυχίου (double degree) τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ανταλλαγή καθηγητών, ερευνητικές συνεργασίες κ.ά.

jomTο επιστημονικό άρθρο με τίτλο "Measuring Political Will in Organizations: Theoretical Construct Development and Empirical Validation" των Ηλία Καπουτσή (ΟΠΑ), Αλέξανδρου Παπαλεξανδρή (ΟΠΑ), Darren Treadway (University at Buffalo) και Jeffrey Bentley (California State University), έγινε δεκτό για δημοσίευση στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό "Journal of Management".

Το άρθρο αυτό πραγματεύεται την ανάπτυξη και την επικύρωση μίας κλίμακας μέτρησης της πολιτικής βούλησης (political will), η οποία αποτελείται από δύο διαστάσεις: την ιδιοτελή (self-serving) και την ανιδιοτελή (benevolent). Η πολιτική βούληση αφορά στο κίνητρο του ατόμου να συμμετέχει σε μία στρατηγική συμπεριφορά, προσανατολισμένη προς την επίτευξη στόχων και την απόκτηση οφέλους, η οποία συμπεριφορά όμως περιλαμβάνει εγγενώς κινδύνους τόσο σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων, όσο και σε επίπεδο υπόληψης του ατόμου. Η πολιτική βούληση, η οποία αποτελεί έναν ευρέως αναγνωρισμένο παράγοντα επιτυχίας στο εργασιακό περιβάλλον, στερείται εννοιολογικής σαφήνειας, καθώς και ενός έγκυρου τρόπου μέτρησης. Για την κάλυψη αυτού του κενού στη βιβλιογραφία, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις μελέτες που περιλάμβαναν έξι δείγματα εργαζομένων (Ν = 925) από τρεις χώρες (Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο), και είχαν ως στόχο να αναπτυχθεί η κλίμακα μέτρησης της πολιτικής βούλησης και να καθοριστούν οι ψυχομετρικές ιδιότητες και το νομολογικό δίκτυο της νέας αυτής κλίμακας. Στο άρθρο αυτό, κατόπιν μίας σειράς εμπειρικών αναλύσεων, αποδείχθηκε η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της νέας κλίμακας μέτρησης της πολιτικής βούλησης, καθώς και προσδιορίστηκε η θετική συσχέτιση που έχει η πολιτική βούληση με μία σειρά εργασιακών συμπεριφορών και αποτελεσμάτων, όπως το στάτους που απολαμβάνει ο εργαζόμενος, καθώς και η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξής του.

Με βάση την κατηγοριοποίηση του Thompon Reuters Impact Factor, το Journal of Management θεωρείται ένα από τα καλύτερα περιοδικά διεθνώς αφού βρίσκεται στις 3 πρώτες θέσεις σε τρεις διαφορετικές ερευνητικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, βάσει Impact Factor (6,86) θεωρείται το Νο1 περιοδικό στην κατηγορία Applied Psychology (ανάμεσα σε 75 περιοδικά), Νο2 στην κατηγορία Business (ανάμεσα σε 111 περιοδικά) και Νο3 στην κατηγορία Management (ανάμεσα σε 173 περιοδικά). Επιπλέον, στη λίστα του Association of Business Schools (ABS) αξιολογείται με τέσσερα (4), τον υψηλότερο βαθμό που μπορεί να λάβει ένα περιοδικό (αξίζει να σημειωθεί ότι αξιολόγηση 4 κατέχουν μόνο το 8,7% των περιοδικών που αξιολογούνται από τον συγκεκριμένο οργανισμό).

ESC

Το ESC Rennes School of Business (ένα από τα κορυφαία Grande Ecole της Γαλλίας επέλεξε να συνεργαστεί με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το ΜΒΑ του ΟΠΑ.

Στην πραγματοποίηση της συνεργασίας, σημαντικό ρόλο έπαιξε η κυρία Γαλανάκη και το Τμήμα Erasmus του ΟΠΑ. Εκ μέρους του Τμήματος ΟΔΕ συμμετείχε ο καθηγητής Β. Παπαδάκης. Υλοποιώντας τη συνεργασία, 22 μεταπτυχιακοί φοιτητές του ESC Rennes επισκέφθηκαν το ΟΠΑ την περίοδο 7-17 Ιανουαρίου 2014 και διδάχθηκαν το μάθημα της Στρατηγικής Διοίκησης (international Strategic Management). Την πρώτη εβδομάδα το μάθημα δίδαξε ο καθηγητής κ. Παπαδάκης και τη δεύτερη ο καθηγητής του ESC Rennes κος Laurent Scaringella.

Το Rennes school of Business εφαρμόζοντας μια φιλόδοξη στρατηγική διεθνοποίησης έχει αναπτύξει συνεργασίες με πολλά πανεπιστήμια και Business. Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθούν περαιτέρω μορφές συνεργασίας με το Τμήμα ΟΔΕ και το ΜΒΑ, όπως ανταλλαγή φοιτητών, απόκτηση διπλού πτυχίου (double degree), ανταλλαγή καθηγητών, ερευνητικές συνεργασίες κ.α.

Apivita-pdfΑπό το 2003 μέχρι σήμερα λειτουργεί στο ΟΠΑ, με επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος, τον καθηγητή κ. Παπαδάκη, το μακροχρόνιο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων για φαρμακοποιούς. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαιδεύει τους φοιτητές σε ένα ευρύ φάσμα επιμέρους θεμάτων της διοίκησης επιχειρήσεων (π.χ. λογιστική, βασικές γνώσεις οικονομικών, ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης, Μάρκετινγκ, διαπραγματεύσεις, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά κτλ.). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν και διδάσκουν πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΟΔΕ από όλες τις κατευθύνσεις του Τμήματος. Από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι σήμερα περισσότεροι από 200 φοιτητές έχουν αποφοιτήσει από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

heirapsiaΤα μέλη του εργαστηρίου συνεργάζονται σε ερευνητικά προγράμματα και συγγράφουν από κοινού επιστημονικές εργασίες με διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ κορυφαίων διεθνών πανεπιστημίων  όπως τα University of Houston, University of Minnesota, Florida State University, University of Buffalo, London Business School, Rotterdam School of Management, Copenhagen Business School, University of Glasgow, University College London, University of Nottingham, University of reading, United Arab Emirates University, University of East Anglia (Norwich Business School), EADA Business School κτλ.

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013 14:12

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου στο ΟΠΑ

EqualityDivesrityInclusion2014H Ολίβια Κυριακίδου διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το 6ο Διεθνές Συνέδριο, με τίτλο «Equality, Diversity and Inclusion», στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Ιούλιο του 2013. Στο συνέδριο συμμετείχαν ερευνητές και έγκριτοι πανεπιστημιακοί από 25 διαφορετικές χώρες, που παρουσίασαν 110 συνολικά εργασίες σε 20 παράλληλες θεματικές ενότητες. Στόχος του συνεδρίου ήταν η διερεύνηση των κυρίαρχων πρακτικών και των θεσμικών παρεμβάσεων που οργανώνονται για τη μελέτη και την προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας τόσο στο χώρο της εργασίας όσο και στον ευρύτερο χώρο της κοινωνίας. 

Σελίδα 2 από 2

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής (Laboratory of Business Strategy – LBS) ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν το ευρύτερο αντικείμενο της στρατηγικής και της Διοίκησης των επιχειρήσεων.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Στρατηγικής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο:
210 8203 737

Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΕΑ